Sanity Spray Na Kleszcze I Komary Kleszcz Stop 65Ml

7,99

Opis

Waciwoci:Pyn na kleszcze zawiera w 100% naturalne olejki oraz ekstrakt z miodli indyjskiej. Receptura kosmetyku zostaa stworzona po to, aby zapach mg dziaa odstraszajco na kleszcze, a take na inne owady (komary, meszki).Sposb uycia:Przed uyciem wstrzsn. Spryska preparatem nieosonite czci ciaa naraone na kontakt z owadami z odlegoci okoo 20 cm. Nie stosowa na twarz oraz na uszkodzon lub podranion skr.Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobjczego: Czas skutecznoci dziaania repelencyjnego produktu na komary 5h, na kleszcze 2h.Do codziennego uytku dla dorosych i dzieci powyej trzeciego roku ycia.Aplikowa poprzez spryskiwanie ubrania, skry lub na inne naraone na kontakt z kleszczami miejsca.Skadniki:Ekstrakt alkoholowy z miodli indyjskiej (Azadirachta indica), olejek z kopru (Foeniculum vulgare Oil), olejek tymiankowy (Tymus vulgaris oil), olejek z rozmarynu (Aceite Esencial de Romero), olejek z bazylii (Ocimum basilicum oil), olejek cytronellowy (Cymbopogon nordus oil),olejek godzikowy (Eugenia caroyphyllus oil)rodki ostronoci:Naraenie inhalacyjne: w razie wystpienia objaww zatrucia naley wyprowadzi poszkodowanego ze strefy naraenia i zapewni mu dostp wieego powietrza. Skonsultowa si z lekarzem jeli objawy nie ustpi lub ulegn nasileniu.Przez kontakt ze skr: W razie kontaktu ze skr zaleca si oczyci naraone miejsce biec wod i mydem neutralnym. W razie zmian skrnych (piekcy bl, zaczerwienienie, wysypka, pcherze), naley uda si do lekarza z Kart Charakterystyki produktu.Przez kontakt z oczami: Obficie puka oczy wod o temperaturze pokojowej przez 15 minut. Nie dopuci do tego, aby poszkodowany tar lub zamyka oczy. Jeeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, naley je usun o ile nie s przyklejone do oka, w przeciwnym razie mona spowodowa dalsze obraenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, naley jak najszybciej skonsultowa si z lekarzem i pokaza mu Kart Charakterystyki produktu.W przypadku spoycia: W razie poknicia, skonsultowa si z lekarzem pokazujc mu Kart Charakterystyki produktu.Zawiera: N-acetylo-N-butylo-beta-alani-nian etyluPojemnik pod cinieniem: ogrzanie grozi wybuchem.Skrajnie atwopalny aerozol. Dziaa dranico na oczy.W razie koniecznoci zasignicia porady lekarza naley pokaza pojemnik lub etykiet. Chroni przed dziemi. Przechowywa z dala od rde ciepa, gorcych powierzchni, rde iskrzenia, otwartego ognia i innych rde zaponu. Nie pali. Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym rdem zaponu.Nie przekuwa ani nie spala, nawet po zuyciu. Chroni przed wiatem sonecznym. Nie wystawia na dziaanie temperatury przekraczajcej 50C.Pojemnik usuwa do zbiornikw do segregacji odpadw obecnych w swojej gminie.Przechowywanie: Unika rde ciepa, promieniowania i elektrostatyki. Przechowywa z dala od rodkw spoywczych.Bezporednie i porednie uboczne skutki stosowania: Kontakt z oczami: Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia. Przy wdychaniu, przy kontakcie ze skr oraz przy pokniciu, ze wzgldu na ich efekty uczulajce: produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpiecznePostpowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Naley wyrzuca jedynie cakowicie oprnione opakowania. Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami lokalnymi, mona traktowa je jako odpady komunalne podlegajce segregacji.Postpowanie z odpadami produktu: Unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza zgodnie z obowizujcymi przepisami lokalnymi, mona traktowa je jako odpady komunalne podlegajce segregacji.

Nutrikosmetyki i leki dermatologiczne

Sanity

oko budowa, co na obniżenie cholesterolu, uzależnienie od papierosów, tantum rosa roztwór, woda utleniona na twarz, koc ratunkowy
yyyyy